Prohlášení v reakci na pořad

Důležité upřesnění k pořadu Očima Josefa Klímy    

8.4.2018 - Dnebyl odvysílán pořad Očima Josefa Klímy, kde byl předseda spolku Jiří Rak chybně označen jako právník, když se jedná o chybné označení TV Prima. Jiří RAK je předsedou spolku LIBERTY PEOPLE, nikoliv právníkem s právním vzdělání jak chybně  TV PRIMA uvcdla v titulku.
 
LIBERTY PEOPLE

 

11.9.2017 - A další usnesení z Okresního soudu v Chomutově

Okresní soud v Chomutově vyhověl našemu návrhu na podmíněné propuštění odsouzeného Vaclava Petera N., kterého podmíněně propustil z VTOS na svobodu a to za současného přijetí nabízené záruky našeho spolku. Musíme ocenit, jakým způsobem vedla jednání předsedkyně senátu Mgr. Lenka Chalupová, která je současně i místopředsedkyní Okresního soudu v Chomotově pro trestní úsek. Celé řízení bylo vedeno velmi profesionálně a procesně bezvadně. Jako důlaz dalšího úspěchu a toho jak nás soudy "nerespektují" předkládáme opis usnesení.

 

6.9.2017 - Městský soud v Brně rozhodoval o našem návrhu na propuštění z vazby našeho klienta Alexandera S., který je ruským státním občanem. Soud našemu návrhu vyhověl a obžalovaného propustiul z vazby na svobodu, když současně přijal námi nabízenou záruku za další chování obžalovaného na svobodě, jako náhradu za vazbu. Dále uložil další opatření ve smyslu trestního řádu, aby nahradil vazbu. Soudce Městského soudu v Brně ocenil naší činnost a zejména si ji i prověřil, neboť před časem propustil v té samé trestní věci druhého obžalovaného, přijal rovněž naší záruku a tento klient se řádně včera dostavil na hlavní líčení a se spolkem úspěšně spolupracuje, přestože se rovněž jedná o ruského státního občana.

5.9.2017 - Okresní soud v Chomutově včele s předsedkyní senátu Mgr. Lenkou Chalupovou vyhověl návrhu našeho spolku a podmíněně propustil z výkonu trestu odnětí svobody našeho klineta Vaclava Petera N,, když přijal námi nabízenou záruku za dovršení jeho nápravy. Doporučení klioemnta podmíněně propustit vzešlo i ze strany Okresního státního zástupce, který rovněž doporučil přijmout naší záruku. Klient vykonával trest za  majetkovcou trestnou činnost se škodou cca 40 mil. Kč v trvání 6 let, přičemž po výkonu jejho poloviny byl včerejším dnem propuštěn na svobodu.

Setkání s Tomio Okamurou

31.7.2017 - Předseda spolku se setkal s Tomio Okamurou a debatoval s ním o politických záležitostech, zejména týkajících se trestní politiky, vězeňství a současného stavu justice. Velice si vážíme tohoto setkání.

Prohlášení k nepravdivým a poškozujícím komentářům na sociálních sítích

31.7.2017 - Spolek LIBERTY PEOPLE se opakovaně vyjádřil ke lživým a smyšleným komentářům na sociálních sítích. S ohledem na pokračování některých ukřivděných je nutno se vyjádřit opětovně a naposledy. Spolek důrazně odmítá jakékoliv nařčení, urážky a lži ze strany některých parazitujících lidí, kteří nemají evidentně nic jiného na práci, než pomlouvat a křivě obviňovat druhé, zejména tedy naší organizaci. Pro vysvětlení konstatuji, že náš spolek pokud kdy zahájil spolupráci s kýmkoliv, tak vždy spolupráce probíhala a fakticky byla zahájena. Klientovi byl zaslán dotazník, plná moc a vyžádány další podklady jako jsou unesení či rozsudky. Pokud to věznice umožnila, byla provedena i návštěva. NIKDY SE NESTALO, že by spolek s někým nespolupracoval, pokud by spolupráci slíbil. Znovu důrazně opakuji, zejména pro méně chápající a některé protřelé občany, kteří se na nás obrací, že spolek sám neposkytuje právní, placené právní služby. Pro spolek je poskytuje cca 40 advokátů zapsaných v Advokátní komoře ČR z celé České republiky. Rovněž je nutno důrazně připomenout, že byť spolek podá návh na podmíněné propuštění z VTOS klienta, jehož součástí je nabízená záruka, nikterak tím negarantuje pozitivní výsledek tohoto řízení a kladné vyřízení žádosti. Někteří klienti mají bludný pocit, že při nabídce záruky soudu je odsouzený automaticky propuštěn, nebo že si poskytnutím finančního daru kupují záruku za svého blízkého. UPOZORŇUJI, že záruku si není možno nijak koupit ani zaplatit !!!!!! Záruka vyplývá ze spolupráce a je jen interní věci spolku zda se usnese na jejím shválení a následném nabídnutí soudu či nikoliv. Někteří lidé mají pocit, že si lze záruku koupit jak někde v E-shopu. Hluboce se mýlí!!! Spolek má již dost všech těch útoků zoufalých lidí, kteří nás svými komentáři poškozují. Sami Tito lidé byly součástí trestné činnosti svého blízkého a při absenci finančníh prostředků z ní sami profitovali a vesele si žili, jezdili po dovolených a uživali si finančních prostředků okradených a zoufalých lidí, kteří byly oběti trestné činnosti těchto parazitujících osob. Spolek po konzultaci se svými advokáty dospěl k závěru, že se bude tvrdě bránit proti těmto útokům a zo prostřednictvím žalob a trestních oznámení. Někteří lidé si zřejmě neuvědomují, že se dopouští zločinu křivého obvinění, kdy mohou druhému přivodit trestní stíhání ( § 345 odst. 3 tr. zákoníku). Spolek nedělá nic nezákonného a někteří lidé skrývající se pod různé smyšlené identity se snaží nás poškodit. Lze pochopit, z jakého důvodu se shovávají pod smyšlené identity, protože by se mohlo dost dobře stát, že spolek zveřejní podsattný obsah spisového materiálu, aby si každý občan ČR udělal obrázek, který "chudák" na sociálních sítích naříká, že byl spolkem okraden, podveden atd. Je to skutečně nechutné, nicméně z obsahu některých usnesení a rozsudků by se mnohým dělalo značně nevolno. je vysoce pravděpodobné, že řada těchto ubrečených lidí nám poskytuje finanční dary z nakradených, vylákaných  a na úkor trestné činnosti, nebo z ní pocházejíc, získaných finančních prostředků. Neštítí se přitom dehonestovat druhé, když v podstatě nakládá s penězi, které byli získány trestnou činností blízkého.

Fenoménem poslední doby se stává, že někteří chtějí vracet peníze a myslí si, že s námi budou lobovat. To vše v reakci na výsledek řízení, kdy soud zamítne např. návrh na podmíněného propuštění odsouzeného z toho důvodu, že byl odsouzený 19x soudně trestán a 6x ve výkonu trestu. Lze snad očekávat jiné rozhodnutí u takového člověka? Je až úsměvné, jak někteří lidé dokáží být zpočátku strašně milý a ochotní, jen aby s nimi byla spolupráce navázána. Pak to pokračuje tak, že denně volají a ptají se na to samé a spolek jim věnuje značný časový prostor, aby neměli špatný pocit. A v momentě kdy dojde k tomu, že soud žádost zamítne, Tito lidé se promění v absolutní hyeny, které se neštítí ničeho. Spolek připravuje jmený seznam těchto ukřivděných lidí, o kterých s jistou ví, že takové lživé informace šíří a k těmto lidem zveřejní i obsah a výrokové části rozsudků, včetně popisu skutků, aby si každý uvědomil, o jaké lidi se jedná, a že jejich snaha se ukazovat v lepším světle je nepatřičná.

K finančním darům - spolek není financován státem!! Na jeho činnost přispívají fyzické či právnické osoby. Je s podivem, jak i průměrně inteligetní člověk s průměrným IQ si může myslet, že by spolek náklady vynaložené na spolupráci s klienty si hradil z vlastních zdrojů. Nikdo z klientů si neuvědomuje, jak nákladná je tato celá činnost. Jak nákladné je jezdit po soudech po celé ČR, do věznic na návštěvy, studovat spisy a pod. Jen za pohonné hmoty spolek vynaloží měsíčně cca 25 tisíc KČ. Jestli má však někdo pocit, že to tak je, tak se hluboce mýlí. Unavuje nás neustále vysvětlovat, že poskytnutí finančního daru je zcela dobrovolné a jejím poskytnutím není spolupráce podmíněna. Už vůbec ne nabídka záruky. Finanční dar poskytuje každý dobrovolně, bez nátlaku a předpokládám, že osoba svéprávná. Jestliže někdo poskytně finanční dar, činí tak dobrovolně a tento dar poskytuje spolku. Není to žádná placená služba, ale dar. !!!! Je to určené na činnost celého spolku, nikoliv výhradně na spolupráci s konkrétní osobou. Jestliže se někdo rozhodne spolupráci ukončit, není s tím však spojeno vrácení finančního daru!!!! Vrácení finačního daru je možné sice po případné rozumné dohodě z vážných důvodů, jinak je možno se vrácení dožadovat u občanskoprávního soudu. V podrobnostech odkazuji na ust. § 2068 a násl. občasnkého zákoníku č. 89/2012 Sb. Teprve soud rozhodne zda dar máme vrátit či nikoliv. Bohužel někteří protřelí a nechutní lidé chtějí dary vracet vždy když je jejich věc nebo žádost vyřízena záporně. V tomto momentě lživě tvrdí, že nevěděli, že to je dar a podobně. Na výmluvné lži je však spolek zvyklý a nemá už pro ně žádné pochopení. Proto vždy když tato situace nastane, spolek vyrozumí intervenující soud o tom, jakým způsobem a z jakého důvodu si klient požádal o spolupráci s námi a zejména, že chtěl zneužít institut samotné záruky pro vylepšení důkazní situace. Znou upozorňuji všechny protřelé, ubrečené a ukřivděné lidi, že FINANČNÍ DARY vracet nebudeme!!! Každý ať si rozmyslí, zda chce spolupracovat, nebo nás jen podvést v tom, že máme jeho blízkého vytáhnout z vězení, aby mohl dále, vesele páchat trestnou činnost bez jakékoliv následné spolupráce s námi. S takovými lidmi odmítáme spolupracovat. Záverem uvádím, že zveřejníme jmenný seznam těch lidí, kteří nás dehonestují, zveřejníme k nim i potřebná soudní rozhodnutí pro vykreslení jejich trestné činnosti a např. na takové osoby jako Ries, Lakatošová, Daniš, Giňová, Hanáková, (manželka zkorumpovaného policisty) - sama profitující z trestné činnosti, na její úkor zabezpečená až do smrti, podáme prostřednictvím svých spolupracujících advokátů trestní oznámení pro křivé obvinění, neboť si toto nemůžeme nechat již líbit. Totiž není poškozován jen spolek, ale i advokáti, kteří s nim spolupracují velice úspěšně se svými klienty. Tento stav již není možné tolerovat a spolku došla s těmito protřelými lidmi trpělivost. Naše činnost je vyvíjena maximálně zodpovědně a poctivě. O tom svědčí z poslední doby několik pozitivních rozhodnutí soudů po celé České republice, ať už ve věcech vazebních nebo podmíněného propuštění, kde jsou bez jakýchkoliv výhrad přijímány naše záruky. Co více nás těší je fakt, že nikdo z těchto propuštěných lidí se do výkonu trestu nevrátit. To je vizitka naší činnosti, nikoliv však názory a negativní recenze některých extremních, prudce inteligetních a kriminálních osob, kteří si vylévají vze na sociální sítě a trestní odpovědnost za provinění svých blízkých a sebe sama odvracejí na policii, státní zástupce, soudce, advokáty a pak už nezbývá nic než jen ten spolek...

Jiří RAK - předseda spolku

25.7.2017 - Dva klienti propuštěni z vazby na svobodu s přijetím záruky

V minulém týdnu byly propuštěni naši dva klienti z výkonu vazby na svobodu. První klient Andrej T. byl propuštěn při hlavním líčení na naší žádost, Obvodním soudem pro Prahu 6, kdy soud přijal námi nabízenou záruku za další chování obviněného. Druhý klient Sergey S. byl propušten z vazby usnesením Městského soudu v Brně, kdy soud rovněž v poměrně probletické trestní věci přijal námi nabízenou záruku a klienta na jejímž základě propustil. Oba klienti jsou již fyzicky na svobodě.

Od 1.7.2017 do 9.7.2017 čerpá spolek plánovanou dovolenou. V této době nebudě nikdo ze spolku k zastižení. Děkujeme za pochopení.

Dne 5.6.2017 nám OKresní soud v Chomutově podmíněně propustil našeho klienta Martina T. z výkonu trestu odnětí svobody, když přijal naší záruku za dovršení jeho nápravy. Uložil mu 3 roky zkušební doby bez dohledu PMS. Soud konstatoval, že spolek postačí k monitoringu odsouzeného. Přejeme úspěšnou reintegraci zpět do společnosti.

Převratný nález Ústavního soudu ve věcech podmíněného propuštění

Ústavní soud vyhlásil převratný nález, který se zabývá problematikou podmíněného propuštění. odkaz zde : 1-2201-16_1.docx (36578)

Tři klienti podmíněně propuštěni u Okresního soudu Brno - venkov, Krajským soudem v Brně a Obvodním soudem pro Prahu 4

11.5.2017 - V uplynulých dnech naší klienti rozšířili řady podmíněně propuštěných. Nejdprve 25.4.2017 byl usnesením Okresního soudu Brno - venkov podmíněně propuštěn náš klient Ivan H., který byl ve výkonu trestu odnětí svobody za pohlavní zneužívání.Na výkon trestu ihned ochranná ústavní léčba.

Dále byl podmíněně propuštěn dne 4.5.2017 klient Libor R., a to usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4, když mu do konce jeho výkonu trestu chybělo ještě 4,5 roku.

Konecně pa dnešního dne byl podmíněně propuštěn náš klient Jozef B., a to usnesením Krajského soudu v Brně, který vyhověl stížnosti spolku proti zamítavému rozhodnutí Okresního soudu v Břeclavi. Tento klient byl již pětkrát ve výkonu trestu, přesto dostal šanci na nový život, když se Krajský soud ztotožnil s našimi stížnostními námitkami, uplatněními v podané stížnosti.

Všem propuštěným přejeme hodně štěstí a zdaru v civilním životě.

 

10.3.2017 - Pan Stoyko G. B. byl podmíněně propuštěn za současného přijetí  naší záruky

Obvodní soud pro PRAHU 4 rozhodl včerjšího dne o našem návrhu na podmíněné propuštění odsouzeního Stoyko G.B. a odsouzeného podmíněně propustil, za současného přijetí nabízené záruky za dovršení jeho nápravy, podle § 6 odst. 1 písm. c) tr. řádu. Pro dokreslení zveřejňujeme podstatné části protokolu o veřejném zasedání v tomto řízení. 

Aktualizované statistické údaje podmíněně propuštěných z výkonu trestu

9.3.2017 - Vážení klienti, přinášíme Vám nové, aktualizované statistické údaje podmíněně propuštěných, včetně propuštěných z vazby, tam kde byl přijata naše záruka. statistické údaje spolku LIBERTY PEOPLE 2017 o PP a vazby.docx (125210)

Krajský soud v Plzni pozměnil usnesení a ve zbývající části odmítl stížnost státního zástupce

17.12.2016 - Krajský soud v Plzni ve stížnostním řízení zrušil napadené usnesení Okresního soudu v Karlových Varech ve věci našeho klienta Martina Ž., rozhodl opětovně sám, že náš klient se podmíněně propouští z VTOS ovšem i za stanovení dohledu PMS. Stížnost státního zástupce, Okresního státního zastupitelství v Karlových Varech ve zbyvájící části odmítl, jako nedůvodnou. Krajský soud se plně ztotožnil s uplatněnou argumentací spolku, zejména týkající se vzdálenosti působení na odsouzeného, ale i zákonnými podmínkami pro aplikaci tohoto institutu, které spolek, narozdíl od státního zástupce považoval za splněné, k čemuž se přiklonil i Krajský soud v Plzni. Argumentace týkající se závažnosti trestné činnosti nemá již dlouhodobě oporu jako argument pro zamítnutí žádosti o podmíněné propuštění. Mnohdy st. zástupci v těchto řízeních argumentují právě závažností trestné činnosti, čímž porušují ústavně-právní zásadu zákazu dvojího přičítání "ne bis in idem", zakotvenou v čl. 40 odst. 5 Listiny základních práv a svobod. 
Spolek některá svá usnesení bude pravidelně zveřejňovat. 
 
 
 
LIBERTY PEOPLE, z.s.

22.7.2016 - Soudy rozhodly o podmíněném propuštění dalších dvou klientů

Okresní soud v Karlových Varech včerejšího dne ve veřejném zasedání vyhověl našemu návrhu a podmíněně propustil našeho klineta Tomáše R., který vykonával 9,5 letý trest ve věznici v Otrově nad Ohří. Současně přijal i naší záruku. Druhým propuštěným je Mgr. Petr H., který vykonával trest ve věznici v Pardubicích. Žádost o podm. propuštění byla sice zdejším soudem zamítnuta, nicméně z podnětu podané stížnosti napadené usnesení Krajský soud v Hradci Králové, pob. Pardubice, zrušil a rozhodl znovu tak, že se náš klient podmíněně propouští z výkonu trestu odnětí svobody. Je tedy patrné, že Krajské soudy mají na věc leckdy jiný názor, a proto Krajský soud stížnost shledal důvodnou a rozhodnutí změnil. Oběma klientům přejeme hodně štěstí v životě a těšíme se na vzájemnou další spolupráci v rámci působení po podmíněném propuštění.
 
Jiří RAK  - předseda spolku

PRACOVNÍ VOLNO od 4.7.2016 - do 10.7.2016

Vážení klienti, advokáti, spolek má od 4.7.2016 do 10.7.2016 pracovní volno, nikoliv však dovolenou, k dořešení starších restů v jednotlivých spisech. Z těchto Vás žádáme, abyste telefonovaly jen ve vyjímečných případech, a za situace, kdy to bude opravdu velice nutné. Děkujeme. 
 
LIBERTY PEOPLE

14.6.2016 - Další tři klienti z různých věznic rozšířili řady podmíněně propuštěných

Spolek LIBERTY PEOPLE uspěl se svou žádostí v minulém týdnu u třech soudů. Dne 3.6.2016 rozhodl o podmíněném propuštění našeho klienta Vasyla Bentsy (věznice Vinařice), Okresní soud v Kladně, sp. zn. 6 PP 61/2016, kterému byl zárověň nařízen výkon trestu vyhoštění, který vykonal dnem 11.6.2016, opuštěním ČR po předchozí výzvě. Soud v tomto případě přijal i záruku spolku LIBERTY PEOPLE za dovršení nápravy, když způsob působení na odsouzený bude v některých bodech jiný než obvykle.

Druhým podmíněně propuštěným z věznice v Brně je klient Martin Venhauer, o jehož podmíněném propuštění rozhodl Městský soud v Brně usnesením ze dne 8.6.2016, sp. zn. 8 PP 76/2016, který rovněž přijal nabídku záruky spolku LIBERTY PEOPLE za dovršení nápravy odsouzeného.

Posledním podmíněně propuštěným je náš klient Pavel Brunclík (věznice Ostrov), o jehož podmíněném propuštění rozhodl Okresní soud v Karlových Varech dne 13.6.2016, sp. zn. 40 PP 1017/2015, když soud i v tomto případě přijal nabídku záruky za dovršení nápravy odsouzeného, nabídnutou naším spolkem.

Všem podmíněně propuštěným klientům přejeme hodně sil v nové životní etapě a těšíme se na další spolupráci ve zkušební době podmíněného propuštění.

                                                                  Spolek LIBERTY PEOPLE

 

2.6.2016 - Spolupracující advokátní kanceláře a advokáti (seznam) 

Spolek zveřejnil spolupracující advokáty a advokátní kanceláře se kterými spolupracuje a má či měl společné klienty. Více v sekci o nás - spolupracující advokáti.

2.6.2016 - Spolku se podařilo získat materiál nové koncepce vězeňství na 10 let - do roku 2025

Spolek získal materiál koncepce českého vězeňství od roku 2015 do roku 2025. Více v sekci prohlášení a tiskové zprávy.

14.5.2016 - statistiky propuštěných rozšířili nový dva klienti z věznice Ostrov n/O a Nové Sedlo

V úterý dne 10.5.2016 vyhověl naší žádosti Okresní soud v Lounech (Nové Sedlo) o podmíněné propuštění odsouzeného pan Michala Š., když soud přijal záruku za dovršení jeho nápravy, nabídnutou naším spolkem. A následně ve čtvrtek jsme byly úspěšní u Okresního soudu v Karlových Varech (Ostrov nad Ohří), kde nám soud propustil klienta Miloše P., který byl se svou žádostí předtím něúspěšný. Oběma propuštěným klientům přejeme hodně sil v civilním životě a těšíme se na další spolupráci v rámci působení spolku po propuštění.

Tým LIBERTY PEOPLE

RECENZE  KLIENTŮ SPOLKU LIBERTY PEOPLE

21. 3. 2016 - Vážení klienti, spolek LIBERTY PEOPLE v nedávné době slíbil, že bude zveřejňovat recenze našich klientů na náš spolek. V sekci O Nás - recenze klientů, Vám přínášímě první dvě. 

Jiří RAK - předseda spolku

POZOR!!! změna telefonního čísla předsedy spolku    

Vážení klienti, od dnešního dne 17.3.2016 došlo ke změně telefonního čísla předsedy spolku. Nové telefonní číslo je 724 000 087. Staré telefonní číslo je již nefunkční z důvodu výměny operátora Vodafone za Telefonica O2. 
 
Jiří RAK - předseda spolku

Druhé zpětvzetí záruky za dovršení nápravy odsouzeného

8.3.2016 - Spolek vzal k dnešnímu dni zpět podle § 91 odst. 5 tr. zákoníku záruku za dovršení nápravy odsouzeného, který byl právě na základě přijetí nabízené záruky podmíněně propuštěn v březnu roku 2015 Okresním soudem v Karlových Varech. Tento náš klient se stal nekontaktním a s ohledem na jeho kriminální minulost a postoj k vlastní spolupráci spolek záruku vzal zpět. Reálně hrozí, že se odsouzený vrátí k páchání trestné činnosti. Spolek není povinen nikoho přemlouvat do spolupráce. To ostatně platí i pro ostatní odsouzené, které by se chtěli zachovat jako pan J.Ž. z Prahy, kterému zřejmě v životě není již pomoci. Pro odsouzeného to znamená, že soud nařídí veřejné zasedání a s největší pravděpodobností tohoto klienta pošle zpět do výkonu trestu. Protože důvod pro odvolání záruky není pouze za situace, kdy se náš klient něčeho dopustí, ale zejména ten, pokud nespolupracuje, je nekontaktní a neplní podmínky záruky, ke kterým se zavázal. 
 
Toto platí pro všechny naše klienty, kteří jsou povinni bezvyjímečně se spolkem spolupracovat, pokud za ně soud přijal záruku nabídnutou naším spolkem. Minimálně tím předchází výše uvedenému postupu. 
 
spolek LIBERTY PEOPLE

Podmíněně propuštěni - 4.3.2016

Krajský soud v Praze rozhodl o stížnosti našeho spolku, proti usnesení Okresního soudu v Kladně sp. zn. 6 PP 149/2015, který žádost spolku původně zamítl a rozhodl tak, že se napadené usnesení ruší a znovu rozhodl Krajský soud tak, že se odsouzený M.P. podmíněně propouští z VTOS. Krajský soud tedy vyhověl podané stížnosti spolku. 
 
Okresní soud v Karlových Varech pod sp. zn. 40 PP 1017/2015 rozhodl o návrhu našeho spolku na podmíněné propuštění ve věci P.B. s nabídkou záruky za dovršení nápravy odsouzeného a rozhodl tak, že návrhu vyhovuje a odsouzeného podmíněně propouští z výkonu trestu odnětí svobody za současného přijetí nabízené záruky za dovršení nápravy odsouzeného. 

Naším nově podmíněně propuštěným klientům přejeme hodně štěstí a dodáváme, že s ohledem na žávažnost trestné činnosti, délky nevykonaných trestů a velmi složité řízení o podmíněném propuštění je o to cenější samotný úspěch. O to více by si nové šance měli více vážit. 
 
Jiří RAK - předseda spolku

Výzva pro klienty a jejich příbuzné - finanční dary !!!

24.2.2016 - Vhledem k tomu, že se množí nevhodné příspěvky a komentáře o našem spolku, ze strany některých odsouzených či příbuzných, kteří spolku poskytli finančí dar, žádám Vás abyste na náš email liberty.people@centrum.cz poslali písemnou žádost o vrácení daru, který byl spolku poskytnut. Jedná se ale pouze o ty klienty, se kterými spolupráce byla zahájena, nebyla dokončena, nebo dosud nezačala vůbec z důvodů, že si to odsouzený rozmyslel a podobně.

Do žádosti uveďte: - jméno a příjmení odsouzeného, datum narození, výši daru, kdo dar poskytl, datum poskytnutí daru, stručné důvody proč by měl spolek dar vrátit.

Další komentář k nevhodným přéspěvkům a podobně naleznete v prohlášeních.

spolek LIBERTY PEOPLE

23.2.2016 - Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl dnešního dne o návrhu našeho spolku na podmíněné propuštění našeho klienta Ing. Milana VINKLERA a rozhodl o jeho podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody se stanovením zkušební doby na zbytek nevykonaného trestu. Rozhodnutí je pravomocné a náš klient byl propuštěn ihned od soudu,

Jak už spolek avizoval, nejedná se o poslední rozhodnutí v trestní věci Ing. Vinklera, neboť Ústavní soud ČR  nálezem zrušil rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem, týkající se podjatosti předsedy senátu Okresního soudu v Teplicích Mgr. Martina Roubalíka. Ústavní soud konstatoval, že zmíněný předseda senátu byl v trestní věci vedené proti Ing. Vinklerovi podjatý a porušil zásadu presumpce neviny. Je tedy zřejmé, že Krajskému soudu v Ústí nad Labem nezbyde nic jiného než rozhodnout o podjatosti předsedy senátu, neboť bude muset, respektovat právní názor Ústavního soudu, kterým je vázán. V této trestní věci je podáno i dovolání k Nejvyššímu soudu ČR a je vysoce pravděpodobné, že budou zrušena všechna rozhodnutí, tedy usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem a rozsudek Okresního soudu v Teplicích , na jehož základě byl Ing. Vinkler odsouzen. To vše z důvodů, že ve věci rozhodoval podjatý předseda senátu. 

Spolek LIBERTY PEOPLE

17.2.2016 - Finanční dary - upozornění pro všechny současné i budoucí klienty

V sekci prohlášení a tiskové zprávy naleznete důležité upozornění pro všechny klienty.

JIří RAK - předseda spolku

Návštěvy ve věznicích !

17.2.2016 - Spolek LIBERTY PEOPLE absolvuje v přísčím měsíci několi individuálních návštěv ve věznicích se svými klienty. Daří se návštěvy realizovat ve značném množství věznic oproti předchozí době, kdy návštěvy nebylo možné provést a nebyly povoleny. Spolek tímto děkuje ředitelům věznic a vedení Vězeňské služby ČR za vstřícný přístup k posuzování žádostí o individuální návštěvy.

Dne 12.2.2016 bylo Krajským soudem v Praze sp. zn. 12 To 548/2015 rozhodnuto o naší stížnosti proti usnesení Okresního soudu v Kladně sp.zn 6 PP 149/2015 v trestní věci odsouzeného Martina Plačka tak, že se napadené usnesení z podnětu stížnosti spolku LIBERTY PEOPLE zrušuje a znovu se rozhoduje tak, že se ods. Martin Plaček podmíněně propouští z výkonu trestu odnětí svobody. Stížnost směřovala proti rozhodnutí Okresního soudu v Kladně, který žádost spolku zamítl.

* Upozorňujeme na aktualizaci statistických údajů týkajících se převzatých záruk za naše klienty.

spolek LIBERTY PEOPLE

K trestní věci Ing. Milana Vinklera - pokračování Lidové noviny 10.2.2016

Odsouzený Vinkler míří na svobodu. Ústavní soud nečekaně rozsekl spletitou kauzu

Zdroj:https://www.lidovky.cz/odsouzeny-vinkler-miri-na-svobodu-ustavni-soud-necekane-rozsekl-spletitou-kauzu-giy-/zpravy-domov.aspx?c=A160209_173051_ln_domov_ogo

V trestní věci našeho klienta Ing. Milana Vinklera

Soudce musí bezvýjimečně respektovat presumpci neviny

09.02.2016
 

Ústavní soud, Brno, TZ 12/2016

I. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) zrušil usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, neboť jím bylo porušeno právo stěžovatele na nestranného soudce podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a presumpce neviny podle čl. 40 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Proti stěžovateli bylo u Okresního soudu v Teplicích vedeno trestní stíhání, v rámci kterého byl stěžovatel vzat do vazby. Stěžovatel v tomto řízení uvedl, že předseda senátu okresního soudu ve spolupráci s policií manipuluje s důkazy. Kvůli tomuto vyjádření podal předseda senátu na stěžovatele trestní oznámení pro podezření, že stěžovatel tím spáchal zločin křivého obvinění. Za tento zločin nebyl stěžovatel odsouzen. Předseda senátu dále uvedl, že stěžovatel svým vyjádřením citelně zasáhl do jeho osobnostní a profesní sféry a že již není schopen věc nestranně rozhodnout. Přesto soudy nakonec rozhodly, že předseda senátu není podjatý a není vyloučený z rozhodování v této věci. Po tomto rozhodnutí podal stěžovatel na předsedu senátu trestní oznámení s tím, že ve skutečnosti se křivého obvinění dopustil předseda senátu tím, že podal trestní oznámení na stěžovatele. Při dalším rozhodování o vazbě proto soudy znovu rozhodovaly i o tom, zda není předseda senátu okresního soudu podjatý a vyloučený z rozhodování v této věci.

Okresní soud rozhodl, že není důvod pro vyloučení předsedy senátu z rozhodování, v odůvodnění svého rozhodnutí o další vazbě stěžovatele onen předseda senátu výslovně uvedl, že se vůči němu stěžovatel „dopustil zločinu křivého obvinění“, ale že předseda senátu se „nedopustil téhož zločinu“ vůči stěžovateli. Stížnost stěžovatele proti tomuto rozhodnutí krajský soud zamítl, proto stěžovatel obě rozhodnutí napadl ústavní stížností.

Jelikož šlo o několikátou ústavní stížnost stěžovatele, Ústavní soud se stěžovatelovou vazbou i námitkami podjatosti o ní rozhodujícího soudce již zabýval a předchozí ústavní stížnosti odmítl. Proto se Ústavní soud zaměřil na posouzení vyjádření soudce o vině stěžovatele jiným trestným činem a dospěl k závěru, že státní orgány, zejména pak soudy, jsou povinny respektovat presumpci neviny ve všech řízeních. Především trestní soudci se tak musí zdržet prohlášení, že považují určitou osobu za vinnou trestným činem, dokud o vině této osoby pravomocně nerozhodne příslušný soud. To platí, i když jde o jiný trestný čin, než o jakém soudy v daném řízení rozhodují. Existuje přitom zásadní rozdíl mezi vyjádřením, že určitá osoba je podezřelá ze spáchání trestného činu, a vyjádřením, že tento čin spáchala. Soudce, který tyto požadavky nerespektuje, bude zpravidla považován za podjatého ve vztahu k osobě, kterou neprávem osočil ze spáchání trestného činu.

Veřejní činitelé, zejména trestní soudci, si musí být vědomi nutnosti striktně dodržovat presumpci neviny, tedy hledět na osobu jako na nevinného až do pravomocného odsouzení, a to i v rámci všech formulací, které volí ve svých rozhodnutích. Jakékoli prohlášení, které nerespektuje presumpci neviny obžalovaného, zakládá silné podezření, že uvažování tohoto soudce je zatíženo předsudkem ve vztahu k němu. Trestní soudce totiž musí presumpci neviny respektovat bezvýjimečně a nezavdat jakékoli pochybnosti v tomto směru.

Předseda senátu okresního soudu ve svém rozhodnutí uvedl, že stěžovatel se „dopustil zločinu křivého obvinění“, přestože stěžovatel nebyl za tento zločin pravomocně odsouzen. Tím předseda senátu porušil presumpci neviny. Nehraje přitom roli, že předseda senátu rozhodoval o jiných trestných činech. Vzhledem k tomuto prohlášení, kterým byla porušena presumpce neviny, ale i vzhledem k dalším okolnostem případu nemůže být předseda senátu považován v dané věci za nestranného soudce. Konkrétně Ústavní soud poukázal na to, že předseda senátu nejprve podal na stěžovatele trestní oznámení, poté učinil prohlášení, z nichž plyne, že je silně dotčen vyjádřeními stěžovatele, a posléze vůči němu porušil zásadu presumpce neviny. Protože krajský soud neposkytl ochranu právu stěžovatele na nestranného soudce a presumpci neviny, Ústavní soud jeho rozhodnutí zrušil. Nyní je úkolem krajského soudu, aby v souladu s nálezem Ústavního soudu poskytl právům stěžovatele ochranu a zabýval se i otázkou zákonnosti vazby.

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1965/15 je dostupný PDF zde (344 KB, PDF).

Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu

 

K trestní věci klienta Ing. Milana Vinklera - Lidové Noviny 9.2.2016

https://www.lidovky.cz/soudce-na-nej-podal-zalobu-pak-ho-poslal-za-mrize-pujde-zakladatel-ppf-na-svobodu-gdq-/zpravy-domov.aspx?c=A160208_143005_ln_domov_ogo

Návštěvy spolku ve věznicích

Spolek LIBERTY PEOLE v rámci svého působení a spolupráce se svými klinty absolvuje návštěvy ve věznicích. Na počátku existence spolku bylo téměř nemožné odsouzené ve věznicích navštěvovat. V současné době a po tříletém působení spolku je však situace podstatně jiná a ředitelé většiny věznic návštěvy spolku povolují. Součástí aktivní spolupráce s klientem je absolvování návštěv ve věznicích. V současné době má spolek své klienty téměř ve všech věznicích po celé České republice vyjma věznice v Českých Budějovicích. 
Návštěvy probíhají a jsou povolovány v těchto věznicích:
Nové Sedlo, Vinařice, Pardubice, Mírov, Plzeň - Bory, Všehrdy, Ostrov nad Ohří, Kuřim, Olomouc a Horní Slavkov.
 
Spolek LIBERTY PEOPLE děkuje ředitelům uvedených věznic za dosavadní a pozitivní přístup při schvalování návštěv.
 
Věříme, že v budoucnu nebude problém navštěvovat své klinety ani v jiných věznicích v České republice. 
 
K návštěvám: 
Návštěvu spolku ve věznici musí povolit ředitel věznice. Jedná se o zcela jiný režim návtěv, než u advokátů, kteří mohou své klienty navštívit kdykoliv. Spolek musí podat písemnou žádost řediteli věznice v níž uvede za jakým účelem o povolení návštěvy žádá, a jaká témata budou předmětem návštěvy. Poté, kdy je návštěva schválena ředitel stanoví termín návštěvy. V některých věznicích se návštěvy konají v termínu s rodinou, kdy zástupce spolku se takovéto návštěvy zúčastní. 

29.1.2016 - Spolek informuje o počtu svých klientů a statistikách propuštěných. V současné době má spolek 225 klientů se kterými aktivně spolupracuje. Z uvedeného počtu bylo 49 podmíněně propuštěných u nichž soud přijal námi nabízenou záruku za dovršení nápravy odsouzeného. Dále v 5 případech nám soud přijal záruku za další chování obviněného jako náhradu za vazbu a ve 3 případech byla přijata záruka za převýchovu odsouzeného, u kterého byl výkon trestu podmíněně odložen na zkušební dobu. 

Do současné doby se nikdo z uvedeného počtu nevrátl do výkonu trestu odnětí svobody, ani nezavdal příčinu k nařízení zbytku trestu odnětí svobody. 

28.1.2016  - Doplnění vedení a členů spolku

Spolek Liberty People rozšířil své řady o nové členy spolku. Spolek na svém zasedání usnesením přijal níže uvedené členy, kteří budou mít následující práce. 
RSDr. Zdeněk Dvořák - místopředseda spolku (zaměstnávání odsouzených ve výkonu trestu a po výkonu trestu, projekty, granty, dotace)
 
Spolek má v tuto chvíli pět členů, kteří se aktivně podílejí na naplňování společných cílů.
 
 

26.1.2016 - Spolupráce se zapsaným ústavem Vlastní síly

Spolek LIBERTY PEOPLE uzavřel dohodu o spolupráci se zapsaným ústavem Vlastní síly. Svým klientům tak oba subjekty mohou nabídnout nově zaměstnání po výkonu trestu odnětí svobody. Zapsaný ústav Vlastní síly se soustředí na zaměstnávání odsouzených po výkonu trestu, kdy v budoucnu plánuje i zaměstnávání odsouzených, u kterých výkon trestu probíhá. Dovolte, abychom představili fortfolio tohoto subjektu, který bude své cíle naplňovat se spolkem LIBERTY PEOPLE.
 

Portfolio aktivit

dlouhodobého partnerského projektu

pomoci osobám ve výkonu trestu, před propuštěním

a po propuštění z výkonu trestu

 

 

 

VLASTNÍ SÍLY z.ú.

IČ: 04670655

 

 

 

 1. vize

Snižování recidivy trestné činnosti prostřednictvím komplexní pomoci osobám ve výkonu trestu, před propuštěním a po propuštění.

Kontinuální, efektivní, dlouhodobý a udržitelný program sociální integrace osob s trestní minulostí.

 

 

 1. Cíle

  1. Zaměstnávání osob ve výkonu trestu

Cílem je obnovit pracovní a sociální návyky u osob ve výkonu trestu.

Chceme zprostředkovávat zaměstnání vězňům vně věznice u běžných zaměstnavatelů.

Současně budeme vytvářet podmínky pro zaměstnávání vězňů uvnitř věznic, a to i případnými rekonstrukcemi infrastruktury věznic. Následně budeme zaměstnávat vězně i v těchto prostorách.

Víme, že v mnoha věznicích je možnost pracovního uplatnění velmi nízká a je nutné vozit vězně na pracoviště mimo věznice. Přesto, že je vysokým rizikem útěk nebo zneužití takového pracovního uplatnění, ředitelé tuto iniciativu vítají.

Mimo jiné také proto, že jedním z největších problémů vězňů je narůstání jejich dluhů v průběhu výkonu trestu.

Vězňům se již při výkonu trestu obnoví nebo mnohdy nově vytvoří pracovní návyky. A pokud se vězni v určitých pracovních aktivitách osvědčí, mohou se jim věnovat i po svém propuštění.

 

  1. Služba provázení osobám těsně po propuštění z výkonu trestu

Cílem je resocializace osob s trestní minulostí a snižování recidivy trestné činnosti.

Nabídneme pomoc osobám těsně po propuštění z výkonu trestu, zejména okamžitou pomoc se zajištěním ubytování, ošacení a vyhledáním zaměstnání. Samozřejmostí je následná pomoc s reintegrací do společnosti.

Součástí reintegrace bude nabídka rekvalifikace na vhodnou profesi.

 

  1. Zaměstnávání osob s trestní minulostí

Cílem je odstranění stigmatizace osob se záznamem v trestním rejstříku, zpřístupnění zaměstnání pro ně a stabilizace těchto osob ve společnosti.

Budeme vytvářet pracovní místa pro tyto osoby v agentuře práce a formou agenturního zaměstnávání je budeme nabízet firmám na potřebná pracoviště.

 

Agenturní zaměstnávání volíme zejména kvůli předsudkům zaměstnavatelů, kteří se obávají přijmout do zaměstnání osobu se záznamem v rejstříku trestů. Za této obtížné sociální situace se osoby propuštěné z vězení stávají dlouhodobými klienty úřadu práce, pobírají dávky v hmotné nouzi nebo se v důsledku své momentální osobní krize vracejí ke kriminalitě jako způsobu jejího řešení.

V České republice pravděpodobně existuje pouze jediná agentura nabízející práci tohoto typu, a to v Praze.

 

 

 1. Cílové skupiny

Naší cílovou skupinou jsou:

1) osoby ve výkonu trestu,

2) vězni před propuštěním a

3) osoby po výkonu trestu, a to nejen bezprostředně po propuštění, ale po celou dobu potřebnou k resocializaci (až 2 roky).

 

 

 1. Činnost

  1. Zaměstnávání osob ve výkonu trestu

Budeme spolupracovat s Vězeňskou správou ČR a zprostředkovávat zaměstnání vězňům vně věznic. Souběžně budeme oslovovat firmy, které budou mít o tuto formu zaměstnávání zájem. Celý proces budeme sami organizovat a koordinovat tak, abychom nezatížili vedení věznic ani spolupracující firmy.

 

Plánujeme také spolupráci s vybranými věznicemi, kde nabídneme rekonstrukci areálů a hal pro možnosti zaměstnávání vězňů uvnitř věznice. Podmínkou je možnost dlouhodobého pronájmu výrobních prostor, kde po rekonstrukci vězně zaměstnáme.

Tuto činnost bude zajišťovat nestátní nezisková organizace s právní formou ústav.

 

  1. Služba provázení osobám těsně po propuštění z výkonu trestu

Ve spolupráci se sociálním kurátorem oslovíme vězně asi 6 měsíců před propuštěním z výkonu trestu, abychom zjistili jeho potřeby a také jeho osobní zájem na resocializaci. V tu dobu vytvoříme vztah mentor a mentee.

 

Propuštěnému pak okamžitě nabídneme ubytování, ošacení, stravování a pomoc při získání prvního příjmu, ať už formou pomoci při žádosti o sociální dávky nebo lépe při získání zaměstnání.

I nadále bude tuto osobu provázet jeho mentor, který bude neformálně dohlížet na dodržování povinností a pravidel propuštěného, a provede ho individuálně vytvořeným resocializačním programem.

Reintegrace bude probíhat formou zájmového vzdělávání v oblastech mezilidské interakce (obnovení komunikačních dovedností, zvládání jednání s institucemi, dluhové poradenství), koučinku v oblasti osobního a sociálního rozvoje.

Součástí bude konkrétní pomoc při předlužení, ať už poradenská, právní či pomoc osobní podporou.

Mentor ve spolupráci s psychologem bude pomáhat při obnovování rodinných a přátelských vztahů, tedy s opětovným začleněním do původního sociálního prostoru.

 

Budeme pro naši cílovou skupinu organizovat rekvalifikace na předem vytipované profese, a to ve věznicích i mimo ně. Výběr bude prováděn individuálně na základě výsledků pracovní diagnostiky a konkrétních možností trhu práce, praxe bude ideálně realizována přímo u budoucího zaměstnavatele.

 

 

 

 

  1. Zaměstnávání osob s trestní minulostí

Vzhledem ke stigmatizaci osob se záznamem v rejstříku trestů je mnohdy jediným způsobem zaměstnání bývalého vězně forma agenturního zaměstnávání, kdy se agentura práce stane prostředníkem mezi zaměstnancem a firmou a garantem kvality zaměstnance.

Naše agentura práce se zaměří pouze na vytváření a udržení pracovních míst pro tuto cílovou skupinu.

Ve spolupráci s partnerským spolkem získáme pracovní síly rekvalifikované na předem objednané profese, o které má budoucí zaměstnavatel zájem.

 

 

 1. Zdůvodnění nastavení projektu

„ Podíl recidivistů na celkovém počtu stíhaných a vyšetřovaných osob dlouhodobě stoupá a v roce 2013 dosáhl v historii České republiky nejvyšší zaznamenané hodnoty 52,6%“, uvádí Ministerstvo vnitra České republiky ve své zprávě o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.

 

Znalost problematiky resocializace odsouzených a vysoké míry recidivy trestné činnosti nás vede k vytvoření projektu neoddělitelné spolupráce dvou subjektů, které svou činností zajistí komplexní péči o osoby s trestní minulostí.

 

Člověk ve výkonu trestu ztrácí běžné sociální návyky včetně pracovních, naopak si vytváří patologické vztahy a postoje. Pokud mu umožníme již při výkonu trestu účastnit se běžného pracovního procesu, vytrhneme ho z tohoto prostředí a upevníme, a mnohdy nově vytvoříme, jeho pracovní dovednosti. Současně dochází i k obnovení či vytvoření dalších dovedností, jako je zodpovědnost, týmová spolupráce, spolehlivost, samostatnost a další.

 

Věznice nemají prostorové a finanční kapacity na zaměstnávání všech vězňů a proto nabídneme spolupráci i při řešení tohoto problému. Ústav, jako nestátní nezisková organizace, může v případě dlouhodobého pronájmu hal v areálu věznice požádat o dotace na jejich rekonstrukci na výrobní prostory. V nich pak budeme zaměstnávat vězně, kteří nemohou pracovat mimo věznici.

 

Čerstvě propuštěného čeká složitý a dlouhodobý proces znovu nabytí sociálních návyků a vazeb, při kterém se setkává z mnoha rizikovými faktory: nedostatek finančních prostředků, ztráta bydlení, absence rodinných a přátelských vztahů, stigmatizace výkonu trestu. To vše ve vysoké míře vede k rychlé recidivě trestné činnosti, ať už spácháním majetkové trestné činnosti za účelem získání prostředků nebo patologickým chováním vůči společnosti nebo jednotlivci.

Mnoho těchto osob je v dluhové pasti, protože jejich dluhy při výkonu trestu narůstaly. Je nezbytně nutné poskytnout jim poradenství dluhové a právní a je nutné je oddlužením provést. Nezastupitelnou roli při oddlužení hraje právě pravidelný příjem.

Mnoho těchto osob nemá požadovanou (nebo vůbec žádnou) profesní kvalifikaci. Propojíme potřeby kvalifikovaných sil ve firmách s programem rekvalifikací, ať už pro vězně při výkonu trestu nebo pro propuštěné.

 

Osoba při a zejména po výkonu trestu potřebuje jednak psychickou podporu, obnovení sociálních návyků, motivaci a metodickou podporu k reintegraci do společnosti. Ale současně potřebuje i materiální pomoc s ubytováním, oblečením a stravou, urgentní pomoc s překlenutím prvotního nedostatku financí a pro snížení recidivy trestné činnosti potřebuje dlouhodobou pomoc při obsazení a udržení pracovního místa.

 

Proto jsme vytvořili tento koncept dvou subjektů, které budou propojeny činnostmi. Pro udržitelnost partnerství budou částečně propojeny i personálně.

Jako významný aspekt vidíme od začátku transparentně deklarovanou částečnou finanční provázanost, která zajistí udržitelnost všech aktivit, a to i těch neziskových a ztrátových.

 

 

 

 1. Partneři projektu

Naším partnerem je již v tuto chvíli Okresní hospodářská komora Olomouc. Díky intenzivní pomoci jejího ředitele Ing. Havelky navazujeme první kontakty s podniky, které projevují zájem o zaměstnávání vězňů i propuštěných.

Plánujeme navázat spolupráci s dalšími hospodářskými komorami.

 

Oslovili jsme Generální ředitelství vězeňské služby a ředitele vybraných věznic s nabídkou našich aktivit. Ředitelé nám budou pomáhat vytipovat uvězněné osoby, které čeká do půl roku propuštění, a také ty vězně, kteří mají vůli změnit svůj způsob života, tedy ty, kterým naše pomoc opravdu pomůže.

 

 

 1. Přínosy pro cílové skupiny

Jak jsme již uvedli, budeme na osoby s trestní minulostí působit komplexně, takže jim zajistíme materiální i sociální oporu.

Naši mentoři, psychologové, právníci, lektoři a poradci budou cílové skupině k dispozici na jednom, jim dobře známém místě. Zbavíme je tak obav ze selhání při hledání odborníků a z jednání s nimi, obav ze selhání při jednání s úřady a institucemi. Tak jim pozitivní formou zabráníme hledat pomoc v patologické skupině, například v bývalé partě.

 

Povedeme je metodicky k obnovení sociálních návyků a současně jim k tomu vytvoříme materiální podmínky: zajištěním ubytování, ošacení a především zaměstnání. Nicméně vždy se bude muset propuštěný sám podílet na svém rozvoji, veškerá pomoc bude podmíněna jeho aktivní spoluprací a zájmem o svou budoucnost.

 

 

 1. Přínosy pro společnost

Chceme se podílet na významném snižování procenta propuštěných, kteří se velmi rychle vrací zpět do výkonu trestu. Tím budeme spoluvytvářet bezpečnější společnost.

 

Komplexní prací s touto cílovou skupinou budeme nositeli informací a tvůrci statistik, průzkumů a analýz, týkajících se osob ve výkonu trestu, osob po propuštění a osob s trestnou minulostí.

Usilujeme o to, stát se partnerem veřejné správě při vytváření nových koncepcí, strategií a legislativy v oblasti zaměstnávání a práce s osobami s trestní minulostí.

 

Sdělení spolku o zpětvzetí záruky za dovršení nápravy odsouzeného - 6. 5. 2015 

Spolek pravidelně zveřejňuje statistiky o podmíněně propuštěných odsouzených, u kterých byla soudy převzata záruka za dovršení nápravy. 
Poprvé za dobu činnosti spolek  u odsouzeného I.Z., podmíněně propuštěného Okresním soudem v Jičíně, vzal zpět záruku za dovršení nápravy, pro neplnění povinností stanovených individuálním plánem spolupráce. 
Spolek apeluje na své klienty, aby striktně dodržovali všechny své povinnosti vyplývající z podstaty záruky, tak aby nedošlo k podobné sirtuaci. Zbývá jen dodat, že pokud spolek vezme zpět záruku za dovršení nápravy, je vysoce pravděpodobné, že soud odsouzenému nařídí vykonat zbytek původně odloženého trestu. (což bude právě případ pana I.Z., který si vykoná zbytek trestu, ze kterého byl původně podmíněně propuštěn). 
¨
Spolek tímto sdělením se snaží upozornit na skutečnost, že záruku je možno nabídnout, ale také při neplnění povinností ji vzít zpět. 
 
Jiří RAK - předseda spolku.

Personální sdělení - 5. 5. 2015

K dnešnímu dni byl jako člen z našeho spolku s okamžitou platností vyloučen pan Otakar Sedláček. 
 
Jiří Rak - předseda spolku

spolek LIBERTY PEOPLE na Facebooku

Vážení, dnešního dne spolek LIBERTY PEOPLE spustil svou prezentaci na Facebooku, kde bude častěji vkládat své příspěvky než na svých webových stránkách. odkaz zde: https://www.facebook.com/spoleklibertypeople
Jiří Rak - předseda spolku

Předseda spolku byl hostem pořadu Máte slovo s Michaelou Jílkovou

16. 4. 2015 Živě ČT - Předseda spolku Jiří Rak byl pozván do pořadu Máte slovo s Michaelou Jílkovou, kde bylo tentokrát hlavním tématem české vězeňství. Dalšími hosty -náměstek Ministra spravedlnosti ČR p. JUDr. Zimmel, generální ředitel VS ČR p. PhDr. Ondrášek, víceprezident soudcovské unie a předseda Okresního soudu v Kladně p. JUDr. Lada a ředitelka Probační a mediační služby Paedr. Čádová. Předseda spolku však vydá Tiskovou zprávu, ve které bude reagovat na současný stav vězeňství.
 
Celý díl pořadu Máte slovo si můžete znovu shlédnout zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo-s-m-jilkovou/video/
 
Jiří RAK - předseda spolku

Předseda spolku se zúčastnil semináře pořádaným Generálním ředitelstvím VS ČR

7. 4. 2015 Vězeňská zotavovna Praha Pankrác 
Předseda spolku Jiří Rak byl Genenerálním ředitelstvím vězeňské služby ČR pozván na seminář zaměřený na spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi. Semináře se zúčastnili zástupci několika neziskových organizací z celé republiky, ale i zástupci jednotlivých věznic z řad zaměstnanců. Na úvod semináře přítomné přivítal náměstek generálního ředitele plk. PhDr. Pavel Horák a seznámil je s připravovanými změnami ve vězeňství, s naplněností věznic a s dvoutypovým systémem věznic. Poté dostali přítomní zástupci neziskového sektoru prostor pro představení své organizace. Seminář byl pro přítomné přínosný a poměrně velká účast přítomných jen dokládala zájem propojit síly při dalším působení na odsouzené.
Spolek LIBERTY PEOPLE děkuje vedení Generálního ředitelství VS ČR za spolupráci. 
 
Jiří RAK - předseda spolku

Statistické údaje propuštěných z VTOS a výkonu vazby 

K dnešnímu dni 12.3.2015 jsou v sekci informace aktualizovány statistické údaje propuštěných klientů z výkona vazby a výkonu trestu odnětí svobody. I nadále trvá stav, že ani jeden z těchto našich klientů se dosud nevrátil do VTOS či vazby, nebo nezavdal přičinu k přeměně trestu.

spolek LIBERTY PEOPLE

Rozhovor předsedy spolku Jiřího Raka k novoroční amnestii exprezidenta Klause.

Václav Klaus | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávyfoto: MAFRA - Tomáš Krist

Pomáhá propuštěným. Klausova amnestie nebyla úspěšná, ani promyšlená, říká

Rozhovor1. ledna 2015  15:22 | Lidovky.cz
Link
 
PRAHA -Čtvrtina vězňů propuštěných před dvěma lety při amnestii prezidenta Klause je zpátky ve vězení. Vysoká kriminální recidiva, přeplněnost věznic a nefunkční resocializace odsouzených však podle předsedy spolku Liberty People Jiřího Raka nejsou jediné palčivé problémy českého vězeňství. „Řada „resocializačních“ aktivit se ve věznicích koná jenom naoko,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz.
Předseda sdružení Liberty People Jiří Rak

Předseda sdružení Liberty People Jiří Rak

 

Jiří Rak spolu s dalšími členy založil na jaře roku 2013 neziskovou organizaci Liberty People, která si klade za cíl snižovat recidivu a zajišťovat sociální potřeby pro osoby propuštěné z vězení. Konkrétní odsouzené osobně navštěvuje ve vězeních po celérepublicea na základě osobních zkušeností ostře kritizuje systém vězeňství v České republice. Naději na lepší zítřky vidí v současné ministryni spravedlnosti Heleně Válkové.

Lidovky.cz: Jak se zpětně díváte na vyhlášení amnestie Václava Klause k 1. lednu 2013? Byla z hlediska kriminální recidivy úspěšná vzhledem k tomu, že 75 % propuštěných zůstalo na svobodě, nebo toto číslo za úspěch považovat nelze?
Jednoznačně tato amnestie úspěšná nebyla, protože nebyla minimálně promyšlená. Sedm tisíc lidí bylo propuštěno z vězení, aniž by na to byli minimálně připraveni. Řada z nich, řekl bych až polovina propuštěných, se neměla kam vrátit. Není se čemu divit, že po dvou letech máme zpátky 95procentní zaplněnost věznic, podle odhadů budou znovu nad stoprocentní kapacitou už v létě 2015. Sám jsem zvědav, co s tím budou dělat… Ač uznávám, že trochu lepší je to u obviněných ve vazbě, kde je zaplněnost na 87 procentech. Je vidět, že s vazebním stíháním a s ním spojeným omezením soudci v posledních letech šetří.

Lidovky.cz: Když pomineme amnestii, jak se za běžných okolností postupuje v případech, kdy soud promine odsouzenému část trestu? Za jakých podmínek se může vrátit na svobodu?
Jedná se o institut podmíněného propuštění, který si řada odsouzených vykládá jako nárokovou záležitost. Nicméně Ústavní soud opakovaně ve svých nálezech konstatoval, že se jedná o jistý benefit soudu, kdy žádosti o podmíněné propuštění může, ale nemusí vyhovět. Je čistě v kompetenci rozhodujícího soudce či předsedy senátu, nejedná se o nárokovou záležitost. V řízení o podmíněném propuštění musí odsouzený splnit tři základní podmínky - vykonat určitou část trestu, která se odvíjí od trestného činu, pro který byl odsouzen, prokázat polepšení odsouzeného ve výkonu trestu odnětí svobody, tedy vzorné chování a kladné hodnocení věznice. Poslední a nejzásadnější podmínkou je přesvědčení soudu o tom, že odsouzený v budoucnu povede řádný život. K tomu musí mít odsouzený funkční a připravené zázemí a zaměstnání, aby nehrozila obava recidividního jednání, zejména u hospodářské trestné činnosti. Potom soud vyjma přečinůhodnotípředevším, zda odsouzený nastoupil sám do výkonu trestu, zda uhradil způsobenou škodu a jeho celkový profil a život před výkonem trestu.

Lidovky.cz: Jsou tyto základní podmínky posuzovány všemi soudy jednotně?
Z praxe vyplývá, že požadavky soudců na splnění těchto podmínek jsou někdy až diametrálně odlišné. Někde jsou zkrátka přísnější, jinde zase benevolentnější. Potom bohužel dochází k tomu, že se odsouzení na vlastní žádost přesouvají do věznic, v jejichž obvodu je rozhodující soud právě benevolentnější a odsouzený pak cítí větší šanci na úspěch.

Liberty People

 

 • Neziskové občanské sdružení, dnes spolek, vzniklo v dubnu 2013

 • Jeho cílem je dodržování práv vůči vězňům, která vyplývají ze zákona o výkonu trestu odnětí svobody

 • Usilují o snižování recidivy a návratnosti odsouzených do výkonu trestu v České republice, prioritou je zejménaprevence kriminality a zajištěnísociálních potřeb pro odsouzenépropuštěné z výkonu trestu odnětí svobody

 • Spolupracují s konkrétními osobami, jimž pomáhají začlenit se po výkonu trestuzpět do společnosti

 • Kooperují také s advokáty, psychology i s úřady jako je Správa sociálního zabezpečení, Úřad práce či sociální kurátoři

 • Činnost financují zdobrovolných příspěvků od rodinných příslušníků svých klientů, dosud nečerpali žádné dotace a granty

 

Lidovky.cz: Snižování recidivy a návratnosti odsouzených do výkonu trestů je hlavní prioritou vašehospolku.Spolupracujete přitom s konkrétními vězni a navštěvujete nápravná zařízení po celé republice. Proč je u nás kriminální recidiva jedna z největších v Evropě?
Na vině je chyba celého systému a na řešení zřejmě zatím není jednoznačnýrecept. Ačkoli se na celosystémové nedostatky odvolávala celá řada ministrů spravedlnosti, zatím žádný nenašel schůdné řešení. I když musím uznat, že kroky současné paní ministryně Válkové jsou mi sympatické. Už jenom proto, že postupuje nekompromisně. Je první ministryní za pětadvacet let, která chce s českým vězeňstvím skutečně něco udělat a systém změnit. Přišla s reformou vězeňství, na které se nyní pracuje. Člověk na svém místě, který chtěl spoustu věcí změnit, byl i Jiří Pospíšil, za kterého vzešel v platnost nový trestní zákoník. Největší problém je ale v tom, že řada ministrů svoje plány nestihne realizovat.

Lidovky.cz: Samotná ministryně či šéf vězeňské služby s vězni ale čas netráví, jak by se na celosystémové změně mohli podílet samotní ředitelé věznic?
Určitě i jednotliví ředitelé věznic by mohli sami přijít s myšlenkou, jak systém změnit. Bohužel ale řadě z nich ten stávající vyhovuje. Kdyby se měl totiž systém měnit, vyžadovalo by to náročnou reorganizaci a tedy spoustu práce, do které se málokomu chce. Problém je v tom, že někteří ředitelé věznic dnes mají pocit, jako by řídili své vlastní firmy. A podle toho to vypadá. Stačí jeden příklad za všechny: V pankrácké věznici, kde došlo k šikaně, stěžovalo si na ní asi 20 odsouzených a dokonce to řešila i ombudsmanka, odvolají ředitele až poté, co z ní unikne vězeň. A tento člověk dostane pár dní poté „za odměnu“ pozici speciálního pedagoga ve věznici Vinařice, kde dělá ředitele jeho bratr. To je k smíchu nejen mně, ale i samotným vězňům a široké veřejnosti.

Lidovky.cz: Jak ve věznicích v současnosti funguje systém resocializace? Mají vězni možnost se při výkonu trestu nějak připravovat na následné zpětné začlenění do společnosti?
Většina nápravných zařízení se hájí tím, že pro vězně pořádá zájmové či vzdělávací aktivity. Což by bylo v pořádku. V pořádku ale není, když vidím, že tyto aktivity vede vychovatel, který nemá příslušné oborové vzdělání, zvláště pokud jde o aktivity vzdělávací. Že například vyučuje právní minimum a chybí mu pedagogické vzdělání... Taková aktivita je potom k ničemu. A činnosti typu Klub filmového diváka, kde odsouzeným pouštějí různéfilmy, vězňům resocializaci nezajistí.

Lidovky.cz: Samotní vězni o aktivity, které jim mohoupomocipři návratu na svobodu, zájem mají?
Mezi vězni zájem o aktivity je, berou to tak, že jimi zabijí čas, který se ve vězení neuvěřitelně táhne. Když ale vidí, že pracovníci věznice zájem nemají, kašlou na to a místo vzdělávání jim pustí film, proč by tedy měli být aktivní? Řada „resocializačních“ aktivit se ve věznicích navíc koná jenom naoko, zařízení se jimi chlubí, a přitom se vůbec fyzicky nekonají. Celá řada odsouzených se mi o tom v dopisech svěřuje.

Lidovky.cz: Dá se takto posuzovat plošně? Některé věznice se třeba snaží...

„Psychologové jsou ve věznicích potřeba a je jich značný nedostatek. Dost možná se jim mé výroky líbit nebudou, ale každý by měl být objektivní a zcela nezaujatě vyhodnotit, zda práci, kterou vykonává, dělá dobře a zda má vůbec smysl a význam to co dělá. Řada těchto lidí z vězeňství totiž nesnese kritiku, protože mají pocit, že vše dělají nejlépe, jak mohou. Pokud má někdo z ředitelů věznic pocit, že svou práci odvádí kvalitně a vezmeme na zřetel nárůst recidivy a naplněnost věznic, pak by měl takový ředitelokamžitě rezignovat, protože nemůže s pocitem „kvalitní práce“ zastávat takovou funkci. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, co se od výkonu trestu odnětí svobody očekává..? Jednoznačně převýchova odsouzených, dle trestního práva naplnění hledisek individuální a generální prevence.Výsledek? Recidiva a naplněné věznice.“

Některé ano, těch pozitiv je ale skutečně minimum. Co v některých věznicích funguje, a to uznávám, jsou programy na drogovou problematiku, programy pro odsouzené s poruchou chování nebo různé modelářské kroužky. Je úctyhodné, že někde pořádají pro vězně koncerty nebo divadelní představení, to ale nikoho nezajímá. Společnost očekává, že z věznice odejde po odbytí trestu napravený člověk, a to se neděje. Od konkrétních vězňů z různých věznic vím, že oni sami vnímají proces nápravy jako velmi nedostatečný a pobyt ve věznici jako pouhou izolaci od společnosti. Někteří vychovatelé a pedagogové ve věznicích ani neví, jak by měl proces nápravy probíhat. Stejně tak ve věznicích nefungují, tak, jak by měli, ani sociální pracovníci a už vůbec ne psychologové. Je úplně běžné, že v zařízení o sedmi stech vězních, mezi nimiž je spousta drogově závislých a narušených jedinců, funguje jeden jediný psycholog.

Lidovky.cz: Je to o penězích, chybí ve vězeňství finance?
Ke konci tohoto roku jsem nezaznamenal, že by někdo naříkal, že nejsou ve vězeňství peníze. Někdejší generální ředitel Vězeňské služby Dohnal brečel na konci roku 2013, že nemá na stravu a na zázemí pro odsouzené, nyní je tam ředitel jiný a najednou peníze jsou. Tak nevím, otázkou je, kam finance tekly. V neposlední řadě je třeba říci, že za dosavadního ministrování paní Válkové bylo zjištěno spousty nesrovnalostí, pokud jde o hospodaření věznic. Konkrétně neuvěřitelnárekonstrukceve věznici Bělušice, kde kontrola závažné nedostatky zjistila. Smutné na tom je, že odsouzení pak k takovému personálnímu substrátu věznice moc respektu nemají, pokud je mají takové osoby převychovávat.

Lidovky.cz: Existují různé spolky a organizace, například v Praze působící Rubikon, které vytvářejí programy pro snižování recidivyodsouzených. Jak jejich činnost hodnotíte?
Činnost těchto spolků, jejichž členové s vězni pracují, je chvályhodná a je třeba ještě více takových spolků. Ne všichni vězni to ale tak vnímají, protože pracovníci spolků mají o spolupráci často úplně jiné představy. Vězni chtějí v první řadě záruky, že pro ně bude spolupráce něco představovat, že jim přinese nějaký profit, například snadnějšícestuk podmíněnému propuštění. A to se většinou nekoná. Každý spolek se ale věnuje konkrétním záležitostem a bude jen dobře, pokud se ještě zvýší podpora těchto spolků ze strany státu.

Lidovky.cz: Práce s odsouzenými přímo v nápravných zařízeních je jedna věc, druhá by pak měla následovat po propuštění. Jak u nás následná péče o vězně po propuštění z věznice funguje? Co následuje poté, kdy se za ním, jednoduše řečeno, zavřou dveře věznice?
Bohužel i tato, takzvaná postpenitenciární péče, je u nás zanedbávaná a málo podporována. Stát se o propuštěného vězně nepostará vůbec. Jaké kroky propuštěný na svobodě podnikne, je čistě na něm. Má možnost obrátit se na sociálního kurátora, který mu ale dá maximálně příspěvek pět set korun na hmotnou nouzi, zaregistruje se na Úřad práce, a tím to většinou hasne. Odsouzené tím neomlouvám, není se ale potom čemu divit, že opětovně páchají trestnou činnost a chtějí se často do vězení vrátit. Navíc se stává, že po takovém návratu do vězení se odsouzení záměrně dostávají do zařízení, kde byli dříve. Všichni ho tam znají, on ví, jak to tamchodía jak si vytvořit podmínky, aby průběh trestu hladce probíhal. Dokonce i samotné věznice si žádají, aby se k nim odsouzení, kteří se opakovaně dopustili trestné činnosti, vrátili, pokud tam předtím vykonávali trest a byly vzornými vězni. A přednostně je zaměstnávají do práce namísto toho, aby měli naopak výkon trestu důraznější. Dalších dvě stě, pět set vězňů vedle toho na práci čeká, protože pro věznici jsou neznámými osobami.

Lidovky.cz: Proč jste se resocializací vězňů a začleněním lidí s kriminální minulostí do vězení začal věnovat?
Navedla mě k tomu řada lidí, kteří se věnují zejména advokacii. Říkali mi, že je tady díra v systému, že tyto věci v českém vězeňství nefungují. Zpočátku doprovázela činnost naší organizace velká kritika, což v případě Vězeňské služby i ředitelů věznic trvá, alespoň ze strany některých soudců se to ale už naštěstí zlepšilo. Součástí naší spolupráce s klienty je totiž také poskytování záruk za dovršení nápravy při podmíněném propuštění. Soud může naši záruku přijmout, člověka propustit na svobodu a naší povinností je s ním spolupracovat. Jsem velmi rád, že máme pozitivní výsledky a byť čísla nejsou vysoká, zatím se nám nikdo z odsouzených, za které jsme záruku poskytli, do výkonu trestu nevrátil. Všichni vedou řádný život. Nakonec mě velice těší, že řada soudců v celé české republice začala spolku důvěřovat, což dokládají převzaté záruky. Budeme se nadále snažit, abychom důvěru u soudců prohlubovali i nadále a nezklamali je.

Lidovky.cz: Jak se na vaši činnost dívají ředitelé věznic?
Nedávno mi napsal jeden odsouzený z Věznice Příbram, že ho ředitel věznice vyzval, aby s naší organizací ukončil spolupráci, jinak bude mít problémy... Vedení věznic ani Vězeňská služba nám nejsou nakloněni už jenom proto, že kritizujeme jejich práci a vytahujeme to, co se snaží před veřejností tutlat. Jsem rád, že alespoň v některých věznicích nás už začali brát vážně, jsme ve stadiu, že nás osobně pouštějí za vězni například ve Vinařicích, Všehrdech nebo v Horním Slavkově. Naprosto nechápu ty, co se nám snaží pouze škodit. Každý by měl začít sám u sebe s tím, jestli jeho práce je to pravé ořechové, nebo totální blamáž. Na druhou stranu pochopím, že někomu nevoní, pokud mu koukáme pod pokličku, kde se schovává spousta nešvarů.

Lidovky.cz: A jak na vás reagují pracovníci probační a mediační služby, jejíž náplní je dohled nad integrací propuštěných?
Co se týče probační a mediační služby, bylo by fér, kdyby někdo vytáhl statistiky účinnosti jejich dohledu. Protože vím, že mnohokrát selhala. Nepřijde mi dostatečné, když se její pracovníci vidí s člověkem, nad nímž dohlíží, čtyřikrát či šestkrát do roka, na to, aby pak kritizovali nás. Bohužel ale, pokud nebudou táhnout všechnyinstituceza jeden provaz, nemůžeme čekat žádné převratné změny k lepšímu.

Lidovky.cz: Pomáháte každému vězni, který vás osloví?
Vybíráme si lidi, za které záruku dáme, jsou mezi nimi lidé od odsouzení za zanedbání povinné výživy až po vraždy. Spolupráce s odsouzenými není jen o zárukách, jak se někteří mylně domnívají, ale také například o řešení dluhové problematiky, zajištěníubytovnyči zaměstnání, ale také zajištění péče ambulantního psychologického léčení po propuštění a dalších mnoho činností, které spolupráce vyžaduje. Není to tak, že bychom chtěli tahat lidi z kriminálu, jde nám o dodržování základních práv, která odsouzeným náleží. U každé žádosti složitě a pečlivě posuzujeme, zda to člověk myslí vážně, nebo po nás chce jenom zajistit rychlé propuštění a vylepšit si důkazní situaci v řízení o podmíněném propuštění. Zatím máme mezi klienty čtyřicet propuštěných a ani jeden z nich se do výkonu trestů nevrátil. Vím, že čtyřicet je nízké číslo, prozatím nulová recidiva je ale pozitivní.

 
 

Zdroj:https://www.lidovky.cz/bojuje-s-recidivou-veznu-klausova-amnestie-nebyla-uspesna-ani-promyslena-rika-19g-/zpravy-domov.aspx?c=A141230_224031_ln_domov_rof

 
Jiří Rak - předseda spolku

Předseda spolku Jiří Rak se dnes osobně setkal s ministryní spravedlnosti ČR prof. JUDr. Helenou Válkovou

27.11.2014 - Dnešního dne proběhlo jednání předsedy spolku Jiřího Raka s ministryní spravedlnosti ČR prof. JUDr. Helenou Válkovou přímo na samotném Ministerstvu spravedlnosti. Předmětem jednání byla především problematika vězeňství. Předseda spolku tímto paní ministryni děkuje za pozvání a příjemné pracovní setkání. 
  

Předseda spolku Jiří Rak hostem pořadu "Máte slovo" s Michaelou Jílkovou v České televizi dne 13.11.2014

Dne 13.11.2014 vysílala Česká televize pořad Máte slovo, jehož moderátorkou je paní Michaela Jílková. Předseda spolku Jiří Rak byl opět pozván do studia, kde se v přímém přenosu diskutovalo na téma ústavní ochranná léčba.
 
Českem otřásl tragický případ ze Žďáru nad Sázavou, kde vraždila schizofrenička, která už před dvěma lety v Havířově ohrožovala děti a pobodala učitelku. Po prvním incidentu jí byla nařízena ústavní léčba, ale letos v březnu bylo soudem rozhodnuto, že se může léčit jen ambulantně. Po sedmi měsících na svobodě svůj čin zopakovala a tentokrát napadený chlapec zemřel. A není to jediný případ, kdy psychicky nemocný člověk opakovaně někoho napadl nebo dokonce zabil. Ministryně spravedlnosti chce takovéto případy eliminovat a spolu s ministerstvem zdravotnictví chystá reformu psychiatrické péče. Ale ochrání nás nový systém před psychicky nemocnými jedinci? Nebylo by bezpečnější, kdyby byli zavření v detenčních ústavech nebo v psychiatrických léčebnách, než aby se léčili na svobodě?

Hosté: Helena Válková ministryně spravedlnosti,MUDr. Růžena Hajnová – vedoucí zvláštní komise MS,JUDr. Libor Vávra – čestný prezident Soudcovské unie,MUDr. Martin Hollý – ředitel Psychiatrické léčebny Bohnice, předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP, Ing. Josef Závišek – předseda Sdružení pomoci duševně nemocným ČR, Jiří Rak - předsesa spolku LIBERTY PEOPLE
 
odkaz na videoozáznam zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo/video/
 
Dne 16.11.2014      Jiří Rak - předseda spolku  

Finanční dary poskytnuté spolku - vysvětelení ze dne 13.11.2014

Spolek LIBERTY PEOPLE je nezisková organizace, který funguje dle stanov a působí v souladu s trestním řádem. Činnost spolku není v žádném případě placenou službou a zahájení spolupráce není podmíněno poskytnutím finančního daru. Spolku je možno poskytnout zcela dobrovolně finační dar na jeho činnost. Předseda spolku konstatuje, že spolek nečerpá žádné dotace ani granty a ani je čerpat zatím nehodlá. Spolek podporují rodiny našich klientů finančními dary, tak aby spolek mohl vůbec fungovat. Tyto finanční dary slouží k provozu spolku a jeho nákladů (kancelářské potřeby, auto, telefony, kancelář...). Ale také na dopravu za klienty do věznic, na soudní jednání a dále na působení po propuštění klienta na svobodu po celou zkušební dobu. Spolek tedy neposkytuje služby, už vůbec ne placené ale věnuje se činnosti tak jak je uvedeno ve stanovách a spolupracuje s odsouzenými a obviněnými. 
Spolek rovněž spolupracuje s celou řadou advokátů zapsaných v České advokátní komoře po celé republice. Pokud jsou vykonávány právní úkony za součinnosti spolku, tyto vykonává vždy advokát, který má možnost účtovat za své služby odměnu dle tarifu. 
 
Jiří RAK - předseda spolku
 

Statistické údaje činnosti spolku

Spolek LIBERTY PEOPLE předkládá statistické údaje podmíněně propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody a propuštěných z vazby poté co byla soudy v ČR převzata naše nabídnutá záruka za obviněného/odsouzeného. V MENU - sekce INFORMACE

Dne 30.10.2014         

                                                   Jiří Rak

                                                      předseda spolku

Důležité sdělení

Předseda spolku upřesňuje všem současným a budoucím klientům právní formu naší organizace LIBERTY PEOPLE a rozsah činnosti.

1/ Naše organizace je zapsaným spolkem, dříve občanským sdružením, nikoliv advokátní kanceláří, jak se řada klientů a lidí široké veřejnosti mylně domnívá. Organizace vyvíjí svou činnost v souladu se stanovami, kdy jednou z možností je i podání návrhu na podmíněné propuštění, či propuštění z vazby. V tomto případě spolek postupuje v souladu s trestním řádem, neboť je osobou zúčastněnou. Spolek může požádat o podmíněné propuštění, činit další návrhy, příp. podávat opravné prostředky. Spolek působí jen tam, kde to umožňuje trestní řád. V TRESTNÍM ŘÍZENÍ MŮŽE OBVINĚNÉHO ZASTUPOVAT JEN OBHÁJCE (ADVOKÁT) ZAPSANÝ V ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMOŘE. Advokátem však nikdo ze spolku není!  Je pravdou , že spolek poskytuje právní poradenství, nicméně spolupracuje s celou řadou advokátů v celé České republice, které právní poradenství a zašťitují a úkony spadající do jejich kompetence konají. 

2/ Spolek LIBERTY PEOPLE má možnost odsouzené i navštěvovat ve věznicích v rámci svého působení. Režim návštěv u odsouzených ve věznici je naprosto odlišný od návštěvy advokáta zapsaného v ČAK. Naší návštěvu musí schválit a povilit ředitel věznice a je v jeho pravomoci i takovou návštěvu nepovolit. Proto vyzývám klienty a jejich rodiny, že návštěvy budou probíhat v řadných termínech, kdy si odsouzený může o návštěvu požádat. V tomto případě zástupce spolku bude považován za osobu jinou než blízkou. Opět to podléhá schválení ředitele věznice, nicméně tto varianta návštěvy je pravděpodobnější.

 
Jiří Rak - předseda spolku

Novinka na našem webu - SOUDNÍ ROZHODNUTÍ

Spolek LIBERTY PEOPLE bude pravidelně zveřejňovat na svých webových stránkách rozhodnutí Nejvyššího a Ústavního soudu, ale i soudů obecných. tato rozhodnutí byla učiněna v jiných trestních věcech týkajících se podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a vazebního řízení a rozhodování o vazbě. Soudní rozhodnutí s podrobným odůvodněním a právním názorem můžete sledovat v sekci - SOUDNÍ ROZHODNUTÍ.  

LIBERTY PEOPLE, spolek

Vítejte na našich stránkách

    

Neodsuzujte někoho, koho neznáte. Může se stát, že i Vám osud postaví do cesty situaci, kterou nezvládnete.
Pak si budete vážit pomoci druhých.

 

    Spolek LIBERTY PEOPLE má nastavené cíle, kterých se tým sdružení bude snažit dosáhnout. Je nepochybné, že se jedná o tvrdou práci v řádu několika let, nicméně úspěchem bude každý odsouzený, který byl klientem našeho spolku a nevrátil se do výkonu trestu odnětí svobody, resp. vůbec nepokračoval v trestné činnosti.

     Náš spolek spatřuje problém, týkající se neustále se zvyšující kriminality, v nedostatečné péči odsouzeným v době kdy opouští brány věznic. V tento moment  resocializační proces skončil a nikoho nezajímá co s propuštěným bude a jaký ho čeká osud. V podstatě lze říci, že  většina odsouzených se nemá kam vrátit a drtivá většina odsouzených nemá zajištěné zaměstnání. Česká republika má jedno z nejvyšších procent recidivy v Evropě.

     Zastáváme názor a touto cestou jsme se již vydali, že je třeba s odsouzeným spolupracovat již ve výkonu trestu odnětí svobody, před plánovaným propuštěním. V tento moment je třeba odsouzenému zajistit ubytovnu, pokud se nemá kam vrátit, ak aby bezprostředně po propuštění nemusel řešit, kde najde přístřeší, zvláště se to týká odsouzených dlouhodobě ve výkonu trestu odnětí svobody. 

     Co se týče zaměstnání, tak v dnešní době je velice složité zaměstnat lidi, kteří mají čistý trestní rejstřík, natož bývalé odsouzené se záznamem v RT. Proto náš spolek, pokud odsouzený nemá zajištěné zaměstnání, odsouzenému pomůže vyhledat dle jeho vzdělání, dovedností a pod. pracovní místo, s tím, že jakmile bude odsouzený propuštěn, má možnost ihned nastoupit. Těchto pracovních pozic a zaměstnavatelů bvůbec je poskromnu, nicméně pokud by odsouzený neměl zaměstnání zajištěné, má nejlepší předpoklady proto, aby opětovně páchal trestnou činnost.

     Spolek v rámci spolupráce s odsouzenými podává i návrhy na podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody s převzetím záruky za dovršení nápravy. Domníváme se, že současný výkon trestu zapůsobí na minimální počet odsouzených, neboť tak lze usuzovat z návratnosti odsouzených do výkonu trestu a to v mnoha případech opakovaně. To vše navzdory nezajištěnému sociálnímu zázemí, zaměstnání a pod. Naše sdružení spolupracuje s řadou odsouzených, jejich rodinou a přáteli a návrh na podmíněné propuštění podá jen tehdy, pokud skutečně lze usoudit, že odsouzený prokázal polepšení, které není pouhou adaptací na vnitřní prostředí věznice, jak tomu v mnoha případech je. Musí jít o patrné známky změn osobnosti odsouzeného, který je odhodlán vést řádný život s tím, že výkon trestu na něho důrazně zapůsobil. Potom je možno podat návrh na podmíněné propuštění, s tím, že lze očekávat vedení řádného života ve zkušební době za stálé spolupráce s naším spolkem. Je třeba říci, že resocializační proces pokračuje i nadále, v době kdy je odsouzený podmíněně propuštěn a to po celou zkušební dobu i po ní. Systém našeho spolku je nastaven tak, že o každém odsouzeném, resp. propuštěném jsou ze strany spolku podávány zprávy příslušnému soudu o chování dotyčného na svobodě.

     Rádi k naplnění našich cílů, které jsme si na začátku stanovili, přivítáme nové členy sdružení, kteří budou mít zájem s námi spolupracovat a dosahovat tak výsledků, v podobě klesající recidivy odsouzených.

 

 

team LIBERTY PEOPLE

 

 

SDĚLENÍ PRO BUDOUCÍ KLIENTY PŘÍPADNĚ JEJICH RODINY:

postup při zahájení spolupráce při podmíněném propuštění z VTOS :

- po projeveném zájmu o spolupůsobení naší organizace bude odsouzenému do věznice zaslán dotazník, plná moc, povinnosti odsouzeného po přijetí záruky a průvodní dopis

- odsouzený je povinen zaslat rozsudková data nebo nejlépe rozhodnuti jimiž byl odsouzen, příp. usnesení o rozhodnutí o podmíněném propuštění, kterým byla žádost odsouzeného příp. zamítnuta

- odsouzený je dále povinen zaslat vyplněné materiály, které od naší organizace obdržel k vyplnění

- po přijetí materiálů bude odsouzenému přidělena spisová značka, kterou na svých podáních vždy uvádí

- sdružení si v průběhu spolupráce vyžádá na odsouzeného hodnocení z věznice

(odsouzeným se doporučuje v průběhu spolupráce omluvit se poškozeným, řešit způsobenou škodu alespoň oslovením poškozených, získat kázeňské odměny bez káz. trestů, být zařazen do I.PSVD, mít zajištěné zaměstnání a potvrzené bydlení). 

- odsouzený by měl intenzivně žádat o pracovní zařazení, pokud není pracovně zařazen 

před podáním návrhu na podmíněné propuštění: 

- návrh podává naše občanské sdružení s převzetím záruky za dovršení nápravy k místně příslušnému soudu 

(návrhy projednávají okresní popř. obvodní soudy, stížnosti proti usnesení projednává Krajský soud, popř. Městský soud )

- návrh sdružení podá poté, co bude mít k dispozici všechny listiny umocňující samotný návrh

- poté do 30 dnů od přijetí návrhu je soud povinen nařídit jednání (veřejné zasedání, které je přístupné veřejnosti)

- poté co soud nařídí jednání, tak pracovník sdružení informuje rodinu o termínu veřejného zasedání

- při veřejném zasedání je přítomen předseda sdružení osobně,kdy zastupuje konkretního odsouzeného

- před veřejným zasedáním proběhne vzájemná příprava s odsouzeným, většinou v den projednání, nicméně odsouzený je poučen o tom, jak bude probíhat spolupráce

 

Soud rozhodne usnesením o podmíněném propuštění, nebo žádost zamítne. Sdruženíé může tuto žáodst kdykoliv opakovat znovu, aniž by muselo sečkat 6 měsíců jako je to v případě odsouzeného. Pokud je žádsot zamítnuta, lze si podat stížnost.

 

Působení po výkonu trestu, resp. po případném podmíněném propuštění : 

 - sdružení spolupracuje s odsouzeným po celou dobu zkušební doby a každých 6 měsíců podává zprávy o chování odsouzeného na svobodě příslušnému soudu.

 

 

 

 

 

 

Nález Ústavního soudu - Náležité odůvodnění vazebních rozhodnutí; důvodnost dalšího trvání vazby; osobní slyšení obviněného při rozhodování soudu o vzetí do vazby

v sekci soudní rozhodnutí - ústavní soud

 

Jiří Rak (předseda sdružení) v ČT v pořadu Máte slovo s Michaelou Jílkovou, kde se hovořilo na téma úroveň vězeňství. Chcete-li  shlédnout tento díl znovu, klikněte na odkaz. (12.12.2013) 

  www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo/ 

 

 

Nově otevřená kancelář v Ústí nad Labem

Dne 15.8.2013 otevřelo občanské sdružení novou kancelář v Ústí nad Labem v ulici Dlouhá 5 (advokátní kancelář JUDr. Prágl) v prvním patře. Těšíme se na Vaší návštěvu. Pro konzultaci je třeba si sjednat termín schůzky předem.

Aktuality

V této rubrice nejsou žádné články.

10.10.2013 - Sdružení v současné době spolupracuje s odsouzenými téměř ve všech věznicích po celé ČR.  Naši pracovníci se snaží odvádět profesionální práci s maximálním nasazením, aby spolupráce s klientem byla úspěšná. Pro podmínky spolupráce je nutno splnit řadu kriterií, které jsou sdružením stanoveny. 

 

Kontaktujte nás

Anketa

V případě uspořádání semináře na téma podmíněné propuštění a postpenitenciární péče?

Celkový počet hlasů: 36

20.7.2015 - Okresní soud v Karlových Vareh přijal záruku u našich dvou klientů a oba odsouzené podmíněně propustil. (viz. aktualizované statistiky podmíněně propuštěných) v sekci informace - statistiky