úvodní slovo předsedy

Vážení,

naše sdružení vzniklo pro cílové skupiny obviněných, odsouzených, jejich rodin a příbuzných.

Naše sdružení pomáhá těmto cílovým skupinám v nelehké životní situaci, tedy v době kdy se dotyčný jedinec nachází ve výkonu trestu nebo vazbě.

Cílem našeho sdružení je předejít a zabránit opakování trestné činnosti po propuštění, pomoc se začleněním do společnosti a zajištěním sociálního zázemí.

Současný stav resocializace v podmínkách výkonu trestu je nedostatečný proto, aby odsouzený neopakoval trestnou činnost. Dle mého názoru celý resocializační proces končí v momentě, kdy odsouzený opouští bránu věznice. Takovýto jedinec nemá zajištěné zaměstnání, většinou ani bydlení a v tuto chvíli má nejlepší předpoklady pro opětovné páchání trestné činnosti. 

Tuto mezeru v resocializačním procesu vystihuje naše sdružení svou činností.

Sdružení LIBERTY PEOPLE spolupracuje s obviněnými/odsouzenými již v průběhu výkonu vazby/trestu odnětí svobody, tak aby bezprostředně po propuštění, měl dotyčný zajištěné sociální zázemí a připravené zaměstnání. Pokud si odsouzený chce podat žádost o podmíněné propuštění, tak sdružení s tímto odsouzeným zahájí spolupráci nejméně 3 měsíce před podáním návrhu na podm. propuštění. Sdružení LIBERTY PEOPLE odsouzeného poté zastupuje před soudem, příp. poskytne záruku za dovršení nápravy a po propuštění vykonává nad odsouzeným kontrolní činnost a podává pravidelné zprávy soudu o chování dotyčného na svobodě. Spolupráce je jednak písemná, nicméně se provádí i formou individuálních návštěv ve věznici a setkáním s příbuznými odsouzeného. 

Obecně se sdružení zaměřuje na právní pomoc v oblasti trestního práva a exekucí.

Věřím, že naše sdružení přispěje značnou měrou ke snížení recidivy odsouzených a jejich sociální integraci ve společnosti.

 

 

Jiří RAK

Předseda sdružení LIBERTY PEOPLE