Výkon vazby a trestu odnětí svobody

Služby poskytované naším občanským sdružením

Občanské sdružení LIBERTY PEOPLE zajišťuje komplexní právní pomoc a poradenství pro osoby umístěné ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody a to zejména v těchto oblastech:

- spolupůsobení vedle výkonu vazby na obviněného na základě spolupráce 

- spolupůsobení vedle výkonu trestu odnětí svobody na odsouzeného na základě spolupráce

- podávání návrhů na propuštění z vazby s poskytnutím záruky 

- podávání návrhů na podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody s převzetím záruky za dovršení

  nápravy odsouzeného

- podávání návrhů na přeměnu trestu odnětí svobody na trest domácího vězení

- podávání návrhů na přeřazení odsouzeného do jiného typu věznice

- kontrolní činnost sdružení, po přijetí záruky soudem, po dobu zkušební doby

- podávání pravidelných zpráv o chování obviněného/odsouzeného na svobodě