podání návrhu na přeměnu trestu OS na trest domácího vězení

 

˙§ 57a

Přeměna trestu odnětí svobody v trest domácího vězení

      Soud může po výkonu poloviny uloženého nebo podle rozhodnutí prezidenta České republiky zmírněného trestu odnětí svobody přeměnit odsouzenému za přečin zbytek trestu v trest domácího vězení, jestliže odsouzený po právní moci rozsudku, zejména ve výkonu trestu svým chováním a plněním svých povinností prokázal polepšení a může se od něho očekávat, že v budoucnu povede řádný život. Při přeměně trestu odnětí svobody v trest domácího vězení se každý den nevykonaného zbytku trestu odnětí svobody počítá za jeden den trestu domácího vězení; nejvyšší výměrou trestu domácího vězení stanovenou v § 60 odst. 1 soud není vázán.˙.

 

Při využití tohoto institutu je nutná spolupráce s Probační a mediační službou ČR, kdy v přípravním řízení probíhá kontrola sdělených informací. (bydlení, zaměstnání).

LIBERTY PEOPLE o.s. může podat návrh na přeměnu trestu odnětí svobody na trest domácího vězení. Tuto možnost mají pouze odsouzení za přečiny, tzn. Ti u nichž je zákonné rozpětí tr. sazby s horní hranicí do 5 roků.