podání návrhu na propuštění z vazby

Občasnké sdružení může podat za obviněného návrh na propuštění z vazby s tím, že soudu poskytne záruku za chování obviněného na svobodě ve smyslu § 6 odst. 1 písm. a) tr. řádu, kdy soud podle § 73 odst. 1 písm. a) tr. řádu tuto záruku může přijmout a nahradit tím přímý výkon vazby.

Sdružení po přijetí záruky soudem kontroluje chování obviněného na svobodě a soud o tom informuje v dohodnutých intervalech.