Právní poradenství

    Sdružení LIBERTY PEOPLE nabízí svým klientům právní pomoc v oblasti trestního práva, občanského práva, práva správního dále pak exekucí a rodinného práva. Sdružení své klinety zastupuje před soudem (jako zmocněnnec) na základě plnné moci a podává žaloby, návrhy, žádosti, odpory, odvolání, stížnosti, dovolání, rozklady a podobně. Sdružení rovněž nabízí pomoc při jednání s věřiteli a poškozenými a vypracování osobního bankrotu (insolvenční řízení).

 

    Můžeme pomoci i ve věcech netrestního charakteru. Jsme připraveni pomoci i v řízeních dle zákona č.169/1999Sb. v samotném výkonu trestu odnětí svobody nebo výkonu vazby v tzv. kázeňských řízeních. Nejsme činní v již probíhajících trestních řízeních, které jsou důvodem věznění klienta. Můžeme pomoci s vyložením práva, s vysvětlením soudních či správních usnesení, rozhodnutí a rozsudků, pomoci při podávání opravných prostředků jako je odvolání, dovolání, stížnost či rozklad.