Školení

     Jsme přesvědčeni, že řádná příprava našich členů je podstatou kvalitního fungování. Spolupracujeme s odborníky z oblasti práva, státní správy, lékaři, finančními a daňovými poradci a sociálními pracovníky. Klademe velký důraz na kvalitní přípravu, aby jsme mohli reagovat na široké spektrum právní či penitenciární a postpenitenciární problematiky. Jsme připraveni bezplatně laické veřejnosti pomoci s vysvětlením výkladu zákonů a jiných právních norem.

    

        V současné době připravujeme školení a semináře:

- školení z oblasti práva (zák. 169/1999Sb., 275/2000Sb., 40/2009Sb., vyhláška MS č.345/1999Sb.)

- seminář o penitenciární a postpenitenciární péči

- seminář o životě ve VTOS a dopadech na jedince ve výkonu trestu a vazby