Vzdělávání a semináře členů sdružení

28.11.2013 - Seminář týkající se podmíněného propuštění a poskytování společenských záruk

Dne 28.11.2013 od 10:00 hod. se koná seminář v kině Atlas na Praze 8, který se týká podmíněného propuštění z výkonu trestu a poskytování záruk. K tomuto tématu bude přednášet předseda LIBERTY PEOPLE o.s., přičemž dále jsou pozváni zástupci jiných organizací, zástupce Probační a mediační služby ČR, soudci, a zaměstnanci vězeňské služby CR.

 

https://www.youtube.com/watch?v=aDo0TWXlCj8   - poslechněte si názor předsedy sdružení na téma poskytovaných záruk a podmíněné propuštění (od času 28:52)

 

Liberty People pořádá pro své členy a spolupracovníky vzdělávací semináře a školení.

Momentálně připravujeme tato témata:

- školení z oblasti práva (zák. 169/1999Sb., 275/2000Sb., 40/2009Sb., vyhláška MS č.345/1999Sb.)

- seminář o penitenciární a postpenitenciární péči

- seminář o životě ve VTOS a dopadech na jedince ve výkonu trestu a vazby

 

 

30.5.2013 absolvoval předseda sdružení seminář pořádaný o.s. Za branou na téma vězeňství a alternativní tresty. 

Semináře se zúčastnili : PhDr. Andrea Matoušková - ředitelství probační a mediační služby ČR

                                       Mgr. Jan Frank - předseda sdružení Za branou

                                       JUDr. Bedřiška Kopoldová - právnička a místopředsedkyně sdružení Za branou

                                       Jiří Rak - předseda sdružení LIBERTY PEOPLE

                                        Mgr. Marta Kolářová - advokátka

                                        a další hosté venující se problematice vězeňství

 

Předseda sdružení LIBERTY PEOPLE v úvodu představil přítomným sdružení LIBERTY PEOPLE a poté odpovídal na značné množství dotazů ze strany přítomných.